Waar kan ik het beste mijn vogelhuisje omhoog hangen?

Where is The Best Place to Put My Bird Box?

Wij hebben jarenlange ervaring met broedvogels en onderhouden nauwe banden met de RSPB, de BTO en natuurbeschermingsorganisaties in heel Europa, zoals de LPO in Frankrijk en de LRBPO in België. Ontdek de beste plaats om jouw vogelhuisje te plaatsen.

Bij Nestera weten we het een en ander over vogelkastjes! Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van broedvogels en hebben nauwe banden met organisaties als de RSPB, de BTO en natuurbeschermingsgroepen in het VK en Europa, zoals de LPO in Frankrijk en de LRBPO in België. Als je jezelf afvraagt wat de beste plaats is voor je nestkast, lees alvast even verder. Wij bespreken de do's en don'ts inzake het plaatsen van een nestkastje én waar verschillende vogelsoorten hun nestkast graag hebben. Tenzij er gebouwen of bomen zijn die overdag voor schaduw zorgen, moet de nestkast op het noorden en oosten gericht zijn. Zo kun je direct zonlicht en natte wind gaan vermijden, als bekom je ook optimaal licht voor de camera in je nestkast. De ideale hoogte van een nestkast hangt af van de soort waarvoor hij bestemd is of het soort vogel dat je hoopt aan te trekken: Nestkastjes voor meesjes, mussen of spreeuwen moeten 2-4 meter boven de grond, aan een boom of muur, worden geplaatst. Open nestkasten voor roodborstjes en winterkoninkjes moeten lager worden geplaatst - idealiter 2 meter of minder van de grond en goed verborgen in de vegetatie. Bonte vliegenvangers houden ervan dat hun nestkast 2-4 meter boven de grond hangt, bij voorkeur beschut door gebladerte maar met een duidelijk zichtbare ingang. Spechten verkiezen dan weer nestkastjes die minimaal 3-5 meter hoog op een boomstam worden aangebracht, met een duidelijke vliegroute en verwijderd van alles wat verstoring kan veroorzaken. Huismussen en spreeuwen nestelen graag in nestkastjes die hoog onder de dakrand van gebouwen worden geplaatst. Omdat ze in losse kolonies nestelen, kunnen meerdere nestkasten aan dezelfde kant van een gebouw worden geplaatst. Gebieden waarvan bekend is dat etalage zwaluwen er nestelen, moeten echter worden vermeden. Verscheidene dicht bij elkaar geplaatste nestkasten kunnen - indien zij zich bevinden aan de rand van aaneengesloten territoria met een overvloed aan voedsel in de nabijheid - door dezelfde soort worden bezet. Dit gebeurt vaker op het platteland dan in woonwijken, waar normaliter slechts één broedpaar van dezelfde soort wordt verwacht. Uitzonderingen op deze regel zijn raamzwaluwen, boommussen en huismussen, die allen kolonie-broedende vogels zijn. Wanneer je meer dan één vogelhuisje installeert, kun je veelal verwachten dat je meerdere soorten aantrekt. Wat is de beste manier om mijn vogelhuisje op te hangen? Wanneer je een vogelhuisje bevestigt, probeer het dan iets naar voren te kantelen, zodat eventuele slagregen het dak raakt en weerkaatst in plaats van in het toegangsgat te komen. Om een nestkastje aan een boom te bevestigen, moet het gebruik van spijkers worden vermeden, omdat die de boom kunnen beschadigen; nylon bouten, kabelbinders of een strook draad rond de stam of tak zijn goede alternatieven. Overweeg een stuk pijp of een stuk autoband rond de draad te gebruiken om beschadiging van de boom te voorkomen. Vergeet niet dat bomen zowel in omtrek als in hoogte groeien, dus controleer de bevestiging regelmatig. Wat is de beste tijd van het jaar om een vogelhuisje te plaatsen? Chickadees beginnen nestplaatsen te zoeken in februari en begin maart. De meeste andere vogels beginnen in de herfst en de winter nestplaatsen te onderzoeken, gewoonlijk op zoek naar een geschikte plaats om te eten en te roesten. Ze gebruiken vaak dezelfde nestplaats in de volgende lente. Hoe maak ik mijn nestkastje schoon? Het is bekend dat de meeste nesten vlooien en verschillende andere parasieten herbergen, die de pas uitgekomen vogels of de jonge vogels van het volgende jaar kunnen besmetten. Oude, niet meer gebruikte nesten moeten vanaf augustus uit de nestkasten worden verwijderd (of pas wanneer je er 100% zeker van bent dat de vogels het nest niet meer gebruiken). Haal de camera uit het kastje voordat je het nestmateriaal verwijdert. Maak de doos daarna schoon met kokend water om eventueel achtergebleven parasieten te doden. Zorg ervoor dat het nestkastje droog is voordat u de camera van het nestkastje terugplaatst of het frontpaneel of deksel er weer op doet. Gebruik nooit insecticiden of vlooienpoeder in een vogelhuisje. Ons assortiment Wifi-camera vogelhuisjes wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde camera en kan snel en eenvoudig worden ingesteld om jou en je gezin 24/7 toegang te geven tot close-up HD-beelden van je nestelende vogels op elk slim apparaat! *Link En vergeet bij het inrichten of schoonmaken van je nestkastje de handige tips van Nestera niet!
Time to read: 3 minutes

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Kippenhok

399,00 €
63 reviews